Contact? Toch wel!

Een belangrijk doel van Museum Voor 1 Dag is werkelijk contact maken door open te staan voor de verhalen, ervaringen en emoties van de ander. En dat verloopt niet altijd langs de geplande banen .... „Tijdens de presentatie zat een van de gasten een beetje stilletjes voor zich uit te staren. Hoe ik ook probeerde om hem erbij te betrekken om ook van zijn kant een reactie los te krijgen over de getoonde voorwerpen. Het bleef een beetje bij knikken en af en toe een gemompeld ja of nee. Tijdens het opruimen heb ik gevraagd wat hij er van vond en toen hoorde ik van een van de aanwezigen dat hij vroeger veel gereisd had. Ik vroeg hem waar hij allemaal geweest was. Ik noemde zelf een paar landen, met het idee om een aanknopingspunt te vinden. En ja, bij Australië kwam er een reactie. Ik vroeg door en noemde een paar bekende plekken en daar werd positief op gereageerd en geknikt. Plaatsnamen werden herhaald en aan zijn ogen kon ik zien dat het iets losmaakte. Darwin werd bijna enthousiast herhaald, Stuart Highway gaf een blijk van herkenning. Uluru gaf geen reactie Ayers Rock bleek wel aan te slaan. Daarna werd de man werd door de verpleging opgehaald en terug gebracht naar de afdeling. Enige tijd later kwam de een van de verplegers nog even binnen en vroeg wat wij nu precies hadden verteld. Na een korte uitleg zei ze, dan snap ik nu waar zijn verhaal op slaat. Hij vertelt namelijk aan iedereen op de afdeling dat hij in Australië is geweest. Kijk en dat is nu precies waarom wij dit doen en het verhalen vertellen zo leuk is.”
Martin van den Hoeven (verteller)