Internationale belangstelling

LiveLongArts
Museum Voor 1 Dag presenteert zich in mei 2015 op het internationale congres Long Live Arts (Lang Leve Kunst) . We zijn geselecteerd door een internationale commissie, dat ons programma als een voorbeeld ziet voor andere landen. Lang Leve Kunst is een meerjarenprogramma dat cultuurparticipatie door ouderen wil stimuleren. Dit is een initiatief van Fonds voor Cultuurparticipatie, LKCA, VSBfonds en de ouderenfondsen Fonds Sluyterman van Loo en RCOAK. In juni 2014 is een convenant Ouderen en Cultuur ondertekend met het ministerie van VWS en OCW en de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers (NOV) om zich gezamenlijk in te zetten en aandacht te blijven vragen voor dit onderwerp. Kijk ook op: http://www.langlevekunst.nl