Bijzondere ervaring

PKV20131129_MV1D_9599
Mijn mooiste ervaring tot nu toe gebeurde tijdens de laatste presentatie in de Koperhorst. Er was een echtpaar aanwezig, hij zat in de verzorging. Hij begreep wel alles maar kon het niet meer verwoorden dus fungeerde zijn vrouw als zijn spreekbuis. Eerst herkende hij de blokschaaf (had er zelf ook meegewerkt) en de spreukenbordjes (was in museum Oud Soest geweest). Toen kwam de kolbak, wat bleek zijn vader was huzaar geweest! Ik besloot, na toestemming, de kolbak op zijn hoofd te zetten. Wat er toen gebeurde is niet onder woorden te brengen. Hij veranderde in een trotse, rijzige man, zijn ogen straalden. Maar wat zijn vrouw toen zei was zeer ontroerend: "Ik heb mijn man weer even terug". Dat komt wel bij je binnen en zal me nog heel lang bijblijven.
Sylvia Lamboo, verteller MV1D